Tube og kork

Tube og kork

Tube og kork

.
 

  • Plasttuber sorteres som plastemballasje
  • Metalltuber sorteres som metallemballasje 

  • Korker sorteres som plastemballasje

 

 

De aller fleste av Perrigos tuber består helt eller for det meste av plast. Hvis metall inngår i en plasttube, er det bare i form av et tynt lag i selve tubehylsen for å gjøre den tettere, eller som en liten detalj i åpningen for spesielle doseringskrav. Dette metallet utgjør imidlertid en så liten del av hele tuben at tuben likevel skal sorteres som plasttube.

Unntaket er tuber der hylsen utelukkende består av metall. Du ser at det er en metalltube ved at materialet ikke får tilbake sin opprinnelige form når du klemmer på den.


Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres:

ACOs emballasje