Flaske og kork

Flaske og kork

Flaske og kork

 

  • Korker og pumper sorteres som plastemballasje
  • Plastflasker sorteres som plastemballasje
  • Glassflasker sorteres som glassemballasje

 

 

Materialet vi velger som emballasje, avhenger blant annet av hva den skal inneholde, hvordan den skal produseres og hvordan designen skal se ut. De fleste av Perrigos flasker og korker består av plasttypene polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET), som er blant de vanligeste plasttypene til forbruksvarer. Noen få av Perrigos flasker er også av glass eller metall.

Korkene som sitter på Perrigos emballasje er tilpasset produktets bruksbehov. De er i de aller fleste tilfeller fremstilt av plasten PP. Enkelte pumper har detaljer i metall, men de utgjør en så liten del av pumpen at hele pumpen likevel sorteres som plastemballasje.


Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres: 


ACOs emballasje