Flaske og kork

Flaske og kork

Flaske og kork

Materialet vi velger som emballasje, avhenger blant annet av hva den skal inneholde, hvordan den skal produseres og hvordan designen skal se ut. De fleste av Omega Pharmas flasker og korker består av plasttypene polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET), som er blant de vanligeste plasttypene til forbruksvarer. Noen få av Omega Pharmas flasker er også av glass eller metall.

Korkene som sitter på Omega Pharma-emballasjen er tilpasset produktets bruksbehov. De er i de aller fleste tilfeller fremstilt av plasten PP. Enkelte pumper har detaljer i metall, men de utgjør en så liten del av pumpen at hele pumpen likevel sorteres som plastemballasje.

Brukt emballasje sorteres som:
– Korker og pumper sorteres som plastemballasje.
– Plastflasker sorteres som plastemballasje.
– Glassflasker sorteres som glassemballasje.

Vil du resirkulere en metallflaske?

Les her om hvordan du resirkulerer metall

 Omega Pharmas emballasje

Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres:

ACOs emballasje

Savner du innsamling av plast i din kommune?

Da skal du fortsette å sortere plastemballasjen din som restavfall.
Andelen norske kommuner som samler inn plast, øker stadig, noe som gjør at mengden innsamlet plast hver år øker med 15 %
Kilde: www.grontpunkt.no