Boks/krukke og lokk

Boks/krukke og lokk

Boks/krukke og lokk

 

  • Plastbokser og lokk sorteres som plastemballasje
  • Glaskrukker sorteres som glassemballasje 
  • Underlokket av metall sorteres som metallavfall.

 

Perrigos bokser/krukker består av plast eller glass. En plastboks kan gi samme inntrykk som en glasskrukke, men er lettere å transportere og blir ikke like skadet. Glass er et bra emballasjemateriale på grunn av sine gode barriereegenskaper og at det ikke absorberer lukt og stoffer fra innholdet. Glass kan gjenvinnes uendelig mange ganger uten at det svekker kvaliteten. Lokkene på Perrigos bokser består av plast. 

Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres: 


ACOs emballasje