Gjenvinningsguide

Selv om det i første rekke er innholdet du er interessert i, har også emballasjen en viktig funksjon. Den skal blant annet informere om produktets innhold og bruk, beskytte innholdet under transport og oppbevaring og lette bruken av produktet.

Når ditt Perrigo-produkt er oppbrukt, er emballasjen likevel ikke forbrukt. I mange norske kommuner samler man inn emballasjemateriale for at det skal fortsette å gjøre nytte i et kretsløp der det på mest egnet vis gjenvinnes til energi eller nytt materiale. Energi som kan brukes til oppvarming av boliger, eller materiale som kan bli til ny emballasje eller helt andre produkter. Vi i Perrigo synes det er helt naturlig å bidra med vår kunnskap om hvordan du gjenvinner vår emballasje på en enkel og korrekt måte. Når vi her tar for oss emballasje og gjenvinning, er det fordi vi ønsker å skape inspirasjon og motivasjon slik at mer emballasje finner veien inn i gjenvinningskretsløpet.

 

Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres:

ACOs emballasje