Tube og kork

Tube og kork

Tube og kork

De aller fleste av Omega Pharmas tuber består helt eller for det meste av plast. Hvis metall inngår i en plasttube, er det bare i form av et tynt lag i selve tubehylsen for å gjøre den tettere, eller som en liten detalj i åpningen for spesielle doseringskrav. Dette metallet utgjør imidlertid en så liten del av hele tuben at tuben likevel skal sorteres som plasttube.
Unntaket er tuber der hylsen utelukkende består av metall. Du ser at det er en metalltube ved at materialet ikke får tilbake sin opprinnelige form når du klemmer på den.
 

Brukt emballasje sorteres som:
– Plasttuber sorteres som plastemballasje.
– Metalltuber sorteres som metallemballasje.
– Korker sorteres som plastemballasje.

Lå tuben i en eske da du kjøpte den?
 
Les her om hvordan du resirkulerer kartong

 Omega Pharmas emballasje

Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres:

ACOs emballasje

Savner du innsamling av plast i din kommune?

 Da skal du fortsette å sortere plastemballasjen din som restavfall.
Andelen norske kommuner som samler inn plast, øker stadig, noe som gjør at mengden innsamlet plast hver år øker med 15 %
Kilde: www.grontpunkt.no